ติวเตอร์คุณภาพอันดับหนึ่ง  ครบทุกวัตถุประสงค์การเรียน

 

 

 

รับติวข้อสอบทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกประเภท  

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน ติวเข้ามหาวิทยาลัย สอนพิเศษตัวต่อตัว ข้อสอบ O-NET ข้อสอบเทียบ IGCSE GED ข้อสอบเข้าเตรียมทหาร การบินพลเรือน ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น โดยครูสอนพิเศษและติวเตอร์ตัวต่อตัว สอนตามบ้าน ที่ชำนาญข้อสอบประเภทนั้นๆเป็นอย่างดี มีแนวข้อสอบให้ พร้อมปูพื้นฐานสำหรับน้องๆที่พื้นฐานไม่แน่น เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะพลิกแพลงมาแค่ไหนก็ตาม สอนโดยครูสอนพิเศษและติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์มหิดล ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ และจากทุกมหาวิทยาลัย

 

Chulatutorplus มีติวเตอร์สอนพิเศษและครูสอนพิเศษที่บ้าน พร้อมให้บริการทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกวัย ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

 • รับสอนพิเศษ ติวเสริม เพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัว ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
 • รับสอนพิเศษ ติวเสริม เพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัว ระดับชั้นอนุบาล
 • รับสอนพิเศษ ติวเสริม เพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัว ระดับชั้นประถมศึกษา
 • รับสอนพิเศษ ติวเสริม เพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • รับสอนพิเศษ ติวเสริม เพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัว ระดับชั้นวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ ติวเสริม เพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัว ระดับชั้นมหาวิทยาลัย
 
 

 

ครบถ้วนทุกกระบวนวิชา ทุกระดับชั้น ทุกวัย ทุกพื้นที่

รับติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวสอบ สอน ตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ บัญชี สถิติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาต่างประเทศอื่นๆ สอนพิเศษตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา วิชาคณิตศาสตร์ 
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา วิชาวิทยาศาสตร์
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา สถิติ บัญชี แคลคูลัส
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา ภาษาไทย สังคม ประวัติศาสตร์ กฏหมาย
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกหลี
 • รับสอนพิเศษและติวเสริม ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน นอกสถานที่ โดยครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา ศิลป ดนตรี และวิชาอื่นๆทุกวิชา
 
 

รับติวสอบเข้า โรงเรียนชื่อดัง ตั้งแต่ระดับชั้น ประถม และ มัธยมศึกษา

ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน ที่มีคุณภาพ เพื่อติวเตรียมสอบเข้า ป.1 สอมเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 โดยติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้านที่มีประสบการณ์การติวข้อสอบโดยตรง เน้นความสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก ทุกวิชา ทุกระดับ รับรองผล หากเรียนครบชั่วโมงตามที่ติวเตอร์ของเราแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ติวเตอร์ของเราจะช่วยชี้แนะว่านักเรียนแต่ละคน ควรติวหรือเรียนพิเศษมากน้อยเพียงใด และต้องปรับปรุง ซ่อมเสริม ส่วนใด 

 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัยเพื่อสอบเข้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตร
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬาและทุกมหาวิทยาลัยเพื่อสอบเข้า โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา  และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า  โรงเรียนสตรีวิทยา
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนบดินทรเดชา
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนหอวัง
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
 • รับติวสอบเข้า ม.1 ม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา และทุกมหาวิทยาลัย เพื่อสอบเข้า โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • และโรงเรียนอื่นๆทุกโรงเรียน

 

 

 

รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง ชั้นนำของประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์ตัวต่อตัวจากทั้ง ติวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์มหิดล และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งภาคปรกติและภาคอินเตอร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เน้นติวตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ทั้งสอนเสริม ปูพื้นฐาน และติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์ เพื่อแข่งกับเนื้อหาที่แน่น และเวลาในการทำข้อสอบที่จำกัด

 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะเเพทย์ศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะมนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะทัตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะนิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • รับติวสอบตรง ติวตัวต่อตัว ติวเตอร์ตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษนอกสถานที่ เพื่อติวเข้าคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
 • เเละทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

รับติวสอบทุกประเภท

ติวสอบ SAT GAT PAT O-NET GED IGCSE TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP CU-ATT TU-GET และข้อสอบทุกประเภท

chulatutorplus เป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัวคุณภาพที่มีความชำนาญในข้อสอบแต่ละประเภท ติวเตอร์ตัวต่อตัวแต่ละท่านที่ติวข้อสอบแต่ละประเภทนั้น ผ่านประสบการณ์การติวข้อสอบประเภทนนั้นๆมาเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการติวและสอน และอัพเดทข้อมูลข้อสอบใหม่ๆ อยู่เสมอ การติวจะเน้นปรับพื้นฐานของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาไม่ค่อยดีนัก และให้ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ โดยชี้ให้เห็นถึงเทคนิคการทำ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้คะแนนตามเป้าหมาย

 • รับติวข้อสอบ SAT ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว  
 • รับติวข้อสอบ GAT ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ PAT ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ O-NET ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ GED ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ IGCSE ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ TOEIC ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ TOEFL ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว
 • รับติวข้อสอบ IELTS ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว
 • รับติวข้อสอบ CU-TEP ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ CU-ATT ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 • รับติวข้อสอบ TU-GET ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษ และติวเตอร์ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ติวตัวต่อตัว 
 

 

 

 

 

พร้อมแล้ว กับการให้บริการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับวัยทำงานและบุคคลทั่วไป 

ครูสอนพิศษภาษาของเรามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเดินทางไปสอนได้ทุกที่ที่ผู้เรียนต้องการ ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่และวันเวเลาเรียนได้ตามต้องการ สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ในกรณีงานยุ่ง งานเร่งด่วน การชำระค่าเรียน ผู้เรียนสามารถชำระได้เป็นครั้งๆหลังจากการเรียนแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเหมาจ่ายเป็นคอร์สล่วงหน้า อยากเปลี่ยนครูเมื่อไหร่ก็ได้ อยากเลิกเรียน หยุดเรียนก็ไม่มีปัญหา เพราะไม่มีการผูกมัดเรื่องจำนวนชั่วโมงในการเรียน เพราะเราเน้นความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนจนกว่าผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ครูของเราสามารถคำนวณคร่าวๆให้ท่านได้ว่า ท่านควรเรียนกี่ชั่วโมง ถึงจะใช้ภาษาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประเมินรายบุคคล เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงออกแบบระยะเวลาและแผนการสอนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายการเรียนได้อย่างเต็มที่ อัตราค่าเรียนเริ่มต้นที่ 300-350 บาท/ชม เท่านั้น หากเรียนเป็นกลุ่มอัตราค่าเรียนก็จะถูกลดลงมาอีก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 064-9851068 ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกภาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

                                                                                                                                                                   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ