ติวเตอร์ของเรา

 • ติวเตอร์พี่เอิร์ท

  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่หลิน

  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่หลิว

  ปริญญาตรี คณะ อักษรศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่่อ๊อฟ

  ปริญญาโท ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่นุ้ย

  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่นน

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  เอก คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่ตั้ม

  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่พลอย

  ปริญญา ตรี โท คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ติวเตอร์พี่ปัญญา

  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกฟิสิกส์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ฟ้า

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ติวเตอร์พี่บี

  ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่เเนน

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่อีฟ

  บััณฑิต มศว คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาจีน (เกรียตินิยมอันดับ1)
  เคยเเลกเปลี่ยนที่กวางโจว ประเทศจีน1ปี
 • ติวเตอร์พี่ คง(เฟ้ยเหล่าซือ)

  นักเรียนทุน/นักศึกษาดีเด่น ทุน รัฐบาลนครฉงชิ่ง
  -Bachelor of Art major inteaching chinese as a Foriegn Language College of literature
  -Southwest University
 • ติวเตอร์ พี่ เเคท

  จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร เอกเอเชียศึกษาภาษาจีน
  เคยไปเรียน summer ณ มหาวิทยาลัยชิงเต่า เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน
 • ติวเตอร์ พี่มอล

  จบจากคณะพาณิชยศาสตร์ เเละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงพาณิชย์
 • ติวเตอร์ พี่เฟรม

  จบการศึกษาจากม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  ประสบการณ์ สอน TU-GET ภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
 • ติวเตอร์ พี่จุ้ย

  จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เรียนต่อปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์ พี่หวาน

  จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท University of Seoul (สอบได้ทุนรัฐบาลเกาหลี)
  RELC สิงคโปร์
 • ติวเตอร์ พี่บอย

  ศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผ่านค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก
 • ติวเตอร์ พี่มาย

  ศึกษาคณะ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์(PBIC) สาขาจีนศึกษา
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์ พี่นุ่น

  จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศึกษาต่อ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ พี่เเม๊ก

  จบปริญญาตรี Applied Math ที่ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
  ปัจจุบัน ศึกษาปริญญาโท Applied Math ที่ พระนครเหนือ
 • ติวเตอร์ พี่นิชา

  จบปริญญาตรี มศว เอกภาษาจีน
  ต่อคอร์สภาษาจีนที่ปักกิ่ง 6 เดือน
 • ติวเตอร์ พี่เพื่อน

  จบคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ2
  ปัจจุบันศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์ พี่จอย

  ศึกษาคณะทันตเเพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -เพรชยอดมงกุฎชีววิทยา
  -คะเเนนวิชาฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 92/100
  -คะเเนนวิชาเคมี 9 วิชาสามัญ 80/100
 • ติวเตอร์ พี่หนุ่ย

  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                                   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ