รับสอนพิเศษ ชีวะ

 

รับสอนพิเศษ ชีวะ เรียนพิเศษ ชีวะ สอนพิเศษตัวต่อตัว ชีวะ  ติวเตอร์ ชีวะ ตัวต่อตัว  ติวสอบชีวะ สอนพิเศษชีวะ  เรียนนพิเศษชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษ ชีวะ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษ ชีวะ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษ ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษ ชีวะ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษ ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษ ชีวะ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

เรียนพิเศษ ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษ ชีวะ ม.1,ม.2,ม.3  เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษ  ชีวะ เรียนพิเศษ ชีววิทยา สอนพิเศษตัวต่อตัว ชีวะ ติวเตอร์ชีววิทยา ติวข้อสอบชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รับสอนพิเศษตามบ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 สอนพิเศษชีวะ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบ้าน รายงาน เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รับสอนพิเศษตามบ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 สอนพิเศษชีวะ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

รับสอนพิเศษตามบ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  สอนพิเศษชีวะ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษตามบ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  สอนพิเศษชีวะ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษตามบ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  สอนพิเศษชีวะ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระบบรับตรง และแอดมิชชั่น ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ