รับสอนพิเศษ วิทย์

 

 

รับสอนพิเศษ วิทย์ เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว วิทย์ ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทย์

รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หาครูสอนพิเศษประถม 1,2,3,4,5,6  เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6  หาครูสอนพิเศษประถม 1,2,3,4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หาครูสอนพิเศษประถม 1,2,3,4,5,6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หาครูสอนพิเศษประถม 1,2,3,4,5,6 เพื่อเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรเงรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ อัสสัมชัญ เซนต์โยเซฟ วัฒนาวิทยาลัย เซนต์คาเบรียล อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6  หาครูสอนพิเศษประถม 1,2,3,4,5,6 เพื่อเตรียมสอบแข่งขัน สสวท ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1,ม.2,ม.3  เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบ้าน รายงาน เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) PAT IGCSE และ7 วิชาสามัญ เน้นวิทยาศาสตร์ และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 หาครูสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระบบรับตรง และแอดมิชชั่น ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ