รับสอนพิเศษ ภาษาไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้โดยตรง โดยกดรูป Add Friends หรือ โทร 064 9851068 ได้ตลอด 24 ชม ค่ะ           

 

รับสอนพิเศษ ภาษาไทย เรียนพิเศษภาษาไทย ติวตัวต่อตัวภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 

เรียนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น เตรียมอนุบาล เพื่อเสริมทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรเงรียน ปรับพื้นฐาน ฝึกคิด  

เเรียนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น เตรียมอนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้า ป. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

ระดับชั้นประถมศึกษา

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อติวสอบเข้าโรงเรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ  อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษภาษาไทย ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษภาษาไทย ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษภาษาไทย ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อติวสอบ โอเน็ต (O-Net) ติวสอบเข้าโรเงรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอนพิเศษภาษาไทย ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอนพิเศษภาษาไทย ม.4,ม.5,ม.6 ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอนพิเศษภาษาไทย ม.4,ม.5,ม.6 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) GAT ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

 

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ