รับสอนพิเศษ ภาษาไทย

 

รับสอนพิเศษ ภาษาไทย เรียนพิเศษภาษาไทย ติวตัวต่อตัวภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 

เรียนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น เตรียมอนุบาล เพื่อเสริมทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรเงรียน ปรับพื้นฐาน ฝึกคิด  

เเรียนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น เตรียมอนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้า ป. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

ระดับชั้นประถมศึกษา

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอนพิเศษป.1,2,3,4,5,6 เพื่อติวสอบเข้าโรงเรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ  อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษภาษาไทย ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษภาษาไทย ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนพิเศษภาษาไทย ม.1,ม.2,ม.3 เพื่อติวสอบ โอเน็ต (O-Net) ติวสอบเข้าโรเงรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอนพิเศษภาษาไทย ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอนพิเศษภาษาไทย ม.4,ม.5,ม.6 ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอนพิเศษภาษาไทย ม.4,ม.5,ม.6 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) GAT ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

 

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ