รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

 

 

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับติวเตอร์ญี่ปุ่นและติวเตอร์ไทยได้แล้ววันนี้

จุฬาติวเตอร์พลัส พร้อมจัดส่งติวเตอร์สอนภาษาญุี่ปุ่น ทั้งเจ้าของภาษาและติวเตอร์ไทยที่จบเอกภาษาญี่ปุ่นโดยตรง เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง  เรียนครบสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนบางท่านคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยาก โดยเฉพาะทักษะเขียนและอ่าน เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นนั้นใช้ตัวอักษรถึง 3 แบบ ได้แก่ คันจิ ฮิรางานะ และคาตาคานะ ใน 1 ประโยคจะใช้ตัวอักษรทั้ง 3 แบบร่วมกัน แต่ด้วยติวเตอร์คุณภาพของเราจะทำให้ท่านรู้สึกได้ว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพื่อให้ท่านสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีเพื่อการสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ทั่วไป 

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่โทร 064-9851068

 

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล 

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อเรียนล่วงหน้า 

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเรียนล่วงหน้า 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมสอบแข่งขัน 

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเรียนล่วงหน้า 

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อติวสอบแข่งขัน  และข้อสอบทุกประเภท

 รบสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบ้าน รายงาน เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ  PAT  7 วิชาสามัญ

รับสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระบบรับตรง และแอดมิชชั่น ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ 

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ