รับสอนพิเศษ ภาษาเยอรมัน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสอนพิเศษตัวต่อตัว ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษตัวต่อตัว ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ติวสอบเข้าโรเงรียนชื่อดังต่างๆ 

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาเยอรมัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ติวสอบทุกประเภท และเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสอนพิเศษ ภาษาเยอรมัน เพื่อการสนทนา สำหรับบุคคลทั่วไป 

เพื่อใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ในที่ทำงาน การเขียน E-mail การเขียนจดหมาย การพูดโต้ตอบ ครบทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนจากทั้งเจ้าของภาษา และ ติวเตอร์คนไทยจบเอกเยอรมันโดยเฉพาะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ