ติวสอบ GAT PAT

 

ฺGAT PAT คืออะไร?

GAT หรือ General Aptitude Test คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     1. ภาษาไทย หรือที่เรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง ข้อสอบส่วนนี้จะวัดความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

     2. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบส่วนนี้วัดความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รวมสองพาร์ทนี้ 300 คะแนนค่ะ

PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพ และความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ตามกลุ่มอาชีพค่ะ ได้แก่

     PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

     PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

     PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

     PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

     PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

     PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

     PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

เอาคะแนน GAT PAT ไปทำอะไร

คะแนน GAT PAT จะใช้เป็นคะแนนในการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยและระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งในระบบแอดมิชชั่นกลางนั้น คะแนน GAT PAT รวมกันจะเป็นสัดส่วนถึง 50% ที่เหลือจะเป็นสัดส่วนรวมกันของเกรด(GPAX) และคะแนน O-NET ส่วนการรับตรงนั้น มหาวิทยาลัยบางแห่งใช้คะแนน GAT PAT ค่อนข้างเป็นคะแนนที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะใช้คะแนน GAT PAT เพื่อรับตรงในรอบแรก ทีนี้น้องๆต้องดูค่ะว่า ตั้งใจจะเข้าคณะอะไร ก็เลือกสอบให้ตรงกับความต้องการผลคะแนนของแต่ละคณะ และสัดส่วนคะแนนแต่ละประเภทของการสอบด้วย ต้องดูเป็นรายปีไปนะคะ

 

 

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกภาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ